De verklarende woordenlijst, glossary in het Engels, opent in een nieuw browservenster. Daardoor kunt U, na bladeren in dit boekwerk, zonder omwegen terug gaan naar de tekst die aanleiding gaf tot het gebruik van deze lijst.
Deze lijst is een onderdeel van de webpagina van Stichting Milijuli.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vairochana Buddha
Vairochana Buddha is de belangrijkste van de Pancha Buddha. Wanneer de vijf afgebeeld worden op bijvoorbeeld een Thanka, dan zit hij altijd in het midden of in het centrum. Daar hij in een stupa, in het centrum niet te zien zou zijn, wordt hij in Nepal dan in het Zuid-Oosten getoond, tussen Akshobhya en Ratnasambhava. Hij wordt in het wit afgebeeld en houdt zijn handen voor de borst, met de vingers naar boven en de toppen van de wijsvingers en duimen zijn tegen elkaar (Vitarka mudra).
Zijn vervoermiddel is de leeuw.

Vaishravana
Vaishravana is een van de vier Wachter-Koningen of Caturmaharajas. Hij waakt over het Noorden
Op afbeeldingen heeft hij een stok met een vaan in zijn rechterhand. In zijn linkerhand heeft hij vaak juwelen of een mangoest.
Nepalese Boeddhisten noemen hem Vaishravan of Kubera. Zijn Tibetaanse naam is Nam Thog Tu (gompa in Jharkot).

Vajra
Donderbeitel of scepter. Door mensen van Tibetaanse oorsprong wordt dit religieuze voorwerp een Dorje genoemd. Wordt door boeddhisten altijd samen met een Ghanta of in het Tibetaans een Drilbu gebruikt.

Vajradhara
Vajradhara is het 'Boeddha zijn' en dat is is het bereikt hebben van de volledige verlichting, het afwezig zijn van elk kwaad.

Vajrahunkara mudra
Dit is de mudra van Adi Boeddha Vajradhara. De polsen zijn gekruist voor de borst en in de handen houdt men meestal de Vajra en de Ghanta. Dit is de voorkeursmudra van Vajradhara en Samvara en de meeste goden wanneer ze hun Saktis omarmen.

Vajrapani
Vajrapani is een sprituele zoon van Pancha Boeddha Akshobhya.

Vajra paryanka asana
Dit is de meditatieve zithouding met de benen gekruist, waarbij de linker voet op de rechter dij en de rechter voet op de linke dij rust.

Vajrasattva
In enkele boedhistische tradities wordt een bodhisattva een Vajrasattva genoemd. Een bodhisattva is een verlicht iemand (enlighted existance).

Vajrasatwa Buddha
Vajrasatwa Buddha is de zesde Dhyani Buddha, die door Nepali boeddhisten beschouwd wordt als de priester van de vijf andere. Hij wordt niet afgebeeld samen met de vijf, maar wordt vereerd in afzonderlijke schrijnen, waarbij de ceremonies alleen toegankelijk zijn voor degenen die zijn opgenomen in de groep van ingewijden in de mysteries van de Vajrayana. Hij zit ook altijd in de meditatieve pose en heeft in zijn rechterhand, voor de borst, een Vajra en in zijn linker hand, op zijn linker dijbeen, heeft hij een Ghanta.

Varada mudra
Dit is de mudra van barmhartigheid of het verlenen van gunsten of genade. De arm is uitgestrekt naar beneden en de handpalm is naar buiten gekeerd, waarbij de vingers gestrekt zijn. Deze mudra is karakteristiek voor Dhyani Boeddha Ratna Sambhava, Avalokiteswari en soms van een staande Sakyamuni.

Varaha
Varaha is een van de Vishnu incarnaties. Als Varaha heeft hij het hoofd van een wild zwijn.
Deze Vishnu avatar redde de godin Aarde, die door de duivel Hiranyaksha was ontvoerd naar de diepten van de oceanen.

Varmana
Varmana of Vamana is de 5-de incarnatie van Vishnu. Deze incarnatie wordt ook Vishnu Vikrantha genoemd. In het begin is het een 6-armige dwerg, maar wanneer het erop aan komt groeit hij enorm en gaat in drie stappen over de aarde, de onderwereld en de hemel.

Virudhaka
Virudhaka is een van de vier Wachter-Koningen of Caturmaharajas. Hij waakt over het Zuiden.
Op afbeeldingen heeft hij een zwaard in zijn rechterhand.
Nepalese Boeddhisten noemen hem Khagaraja. Zijn Tibetaanse naam is Pak Chi Pu (gompa in Jharkot).

Virupaksha
Virupaksha is een van de vier Wachter-Koningen of Caturmaharajas. Hij bewaakt het Westen.
Op afbeeldingen heeft hij meestal een Chaitya symbool in zijn rechterhand; als Heer van de Nagas heeft hij vaak slangen in zijn linkerhand.
Zijn Tibetaanse naam is Shan Muk Zing (gompa in Jharkot).

Vishnu
In de Hindoe godenwereld staat een 'Drie-Eenheid' (Trimurti) op de eerste plaats. In deze Drie-Eenheid vertegenwoordigt Vishnu de onderhoudende kracht. Brahma is de schepper van alles, terwijl Shiva verantwoordelijk is voor het vernietigen en herbouwen.
De andere goden kan men zien als de verschijningsvormen, voorkomens of aspecten hiervan. Alleen Vishnu heeft incarnaties, 10 in totaal.
Vishnu wordt in Nepal meestal Narayan genoemd en als beschermer wordt hij natuurlijk graag en veel aangeroepen en vereerd. Zijn attributen zijn de Shankha, de skepter, de Chakra en de lotus of het zaad daarvan. Zijn vervoermiddel is Garuda.
De vrouwelijke wederhelft van Vishnu is Laxmi.
Een andere naam voor Vishnu is Narayan.
De 10 incarnaties van Vishnu zijn:
1. Matsya - vis
2. Kurma - schildpad
3. Varaha - wild zwijn
4. Narsingha - man-leeuw
5. Varmana - dwerg
6. Parasurama - oorlogszuchtige Brahmaan
7. Rama - held van de Ramayana
8. Krishna - koeherder
9. Boeddha - de leraar (onder protest van de Boeddhisten).
10. Kalki - de incarnatie die nog moet komen. Hij komt bij het einde van de Kaliyuga en zit dan op een wit paard.

Vitarka mudra
Dit is de mudra van het argumenteren. In dit gebaar worden de toppen van de ringvinger en de duim samengebracht en vormen zo een cirkel. De andere vingers wijzen naar boven. Dit is het mystieke gebaar van de Tara's en Boddhisatwa's