De verklarende woordenlijst, glossary in het Engels, opent in een nieuw browservenster. Daardoor kunt U, na bladeren in dit boekwerk, zonder omwegen terug gaan naar de tekst die aanleiding gaf tot het gebruik van deze lijst.
Deze lijst is een onderdeel van de webpagina van Stichting Milijuli.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bahini
jongere zus (uitspr. baini)

Baaje
Opa/grootvader. In het sherpa Gaga

Bhainsi
Buffel

Bhairab
Bhairab is de destructieve menselijke vorm van de Hindugod Shiva. Bhairab heeft 64 verschijningsvormen, en die zijn allemaal angstaanjagend. De ergste is wel de Kala (zwarte) Bhairab, waarvan een goed voorbeeld in Kathmandu op Durbar Square staat. Daar vlakbij, in een ruimte naast de Degutaleju tempel is ook nog het grote masker van een witte (Seto/Sweta) Bhairab opgeborgen. Dat is echter jaarlijks slechts één week lang te zien en wel tijdens het Indra Jatra festival in begin september.
Bhairab is veelarmig en in zijn handen heeft hij diverse wapens. In zijn laagste rechterhand heeft hij een Kapala, een schotel gemaakt van een menselijke schedel. Hij staat of danst veelal op het lichaam van een overwonnen tegenstander. Op Durbar Square is dat het lichaam van de duivel Vetala. Hij heeft een hoofdtooi van mensenschedels en doodskoppen. Daarvan hangen er nog meer aan zijn buikriem. In plaats van zwart wordt hij ook wel in het donkerblauw afgebeeld.
Zijn vervoermiddel is de zwarte hond Shvan en zijn Shakti is Bhairavi, die echter alleen in de naam te onderscheiden is van de bloeddorstige Kali. Men ziet ze samen wel eens afgebeeld terwijl ze geslachtsgemeenschap hebben.
In Nepal is Bhairab heel belangrijk voor de Newars. Niet alleen Hindoes vereren hem maar ook Boeddhisten en Jain. De relatie met het Boeddhisme heb ik nog niet kunnen doorgronden (zou misschien op http://www.weallnepali.com/hamro-nepal/pachali-bairav-jatra te vinden kunnen zijn).

Bhavachakra
Het levenswiel.

Bhodi boom
De bhodi boom is een heilige vijgenboom, met een hartvormig blad. Pipal of peepal is de vijg in het hindi. De oorspronkelijke Bhodi boom is de vijgenboom, waaronder Siddhartha Gautama, de stichter van het boeddhisme, verlichting bereikte.

Bhumisparsa mudra
Dit is de mudra van getuigenis afleggen. De linkerhand ligt op de schoot met de palm naar boven. De rechterhand, met de palm naar binnen en de vingers gestrekt naar beneden, waarbij de vingers de lotus troon aanraken. Dit gebaar roept de aarde op om te getuigen over het feit dat Gautam Boeddha zich niet liet verleiden door de duivel Mara. Het gebaar is karakteristiek voor Dhyani Boeddha Akshobhya en voor Sakyamuni.

Biraalo
kat, maar wanneer men een kat wil lokken, zoals hier met poes-poes, gebruikt men het woord shuri.

Bodhisattwa
Bodhisattwa zijn wezens die

Boeddhisme
Het valt buiten het kader van deze woordenlijst om hier het Boeddhisme uit te leggen. Wilt U meer weten dan vindt U altijd beknopte informatie in de reisgidsen over de Aziatische landen, zoals India en Nepal. Ook op het web kunt U daarvoor terecht, raadpleeg maar eens de Wikipedia en bijvoorbeeld de sites www.maitreya.nl en www.boeddhisme.pagina.nl.

Waar ik in dit kader wel op wil attenderen is dat U in Nepal twee duidelijk verschillende vormen van het Boeddhisme zult zien. Dat is het Tibetaanse Boeddhisme dat zich onder andere uit in de bouw van vele en vaak heel mooie kloosters en het Nepalese Boeddhisme, dat beleefd wordt vanuit de bahals, die U vooral in sommige steden overal aantreft.
Het Nepalese Boeddhisme baseert op het Vajrayana Boeddhisme en wordt hoofdzakelijk aangehangen door de Newari bevolkingsgroep, die haar belevingswereld sterk uitgebreid heeft naar Het Hindoeïsme.
Het Tibetaanse Boeddhisme baseert op het Mahayana Boeddhisme, is minder sterk beïnvloed door het Hindoeïsme en kent 4 hoofdstromingen of tradities, te weten:
- Gelugpa, de zogenaamde geel-hoeden, waartoe de in het westen bekende Dalai Lama behoort,
- Nyingma,
- Kagyu of Kargyu, de zogenaamde rood-hoeden, in de 14-de eeuw gesticht door Naropa,
- Sakya.


Brahma
In de Hindoe godenwereld staat een 'Drie-Eenheid' (Trimurti) op de eerste plaats. In deze Drie-Eenheid vertegenwoordigd Brahma de scheppende kracht. Hij is de schepper van alles. Vishnu vertegenwoordigt de onderhoudende kracht, terwijl Shiva verantwoordelijk is voor het vernietigen en herbouwen.
De andere goden kan men zien als de verschijningsvormen, voorkomens of aspecten hiervan. Alleen Vishnu heeft incarnaties, 10 in totaal.
Brahma heeft vier armen en om aan te geven dat hij alles ziet ook vier hoofden. Hij is gekleed in een tijger of antilopenvel en zit of staat op een lotus.
Zijn vrouw is Saraswati, de godin van het leren, de wijsheid en de kennis.
Zijn attributen zijn: een boek (alle wijsheid), een gebedssnoer, een lepel (waarmee ghee in het vuur wordt gegoten), een boog en een waterkan.
Zijn vervoermiddel is een gans of een zwaan.

Budha
Oude man

Budhi
Oude vrouw

Bumpa
Een Bumpa is een rituele vaas, bijvoorbeeld de Tse-bum (vaas voor wijwater).