De verklarende woordenlijst, glossary in het Engels, opent in een nieuw browservenster. Daardoor kunt U, na bladeren in dit boekwerk, zonder omwegen terug gaan naar de tekst die aanleiding gaf tot het gebruik van deze lijst.
Deze lijst is een onderdeel van de webpagina van Stichting Milijuli.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abhaya mudra
Dit is de mudra van bescherming. Geeft aan 'ik ben niet bang'. De rechterhand is voor de borst met de palm naar buiten en alle vingers zijn naar boven gestrekt. Deze mudra is karakteristiek voor Dhyani Boeddha Amoghasiddhi.

Adiboeddha
De Adiboeddha is de oerboeddha, die het absolute vertegenwoordigt en tijdloos is. Door de ontwikkeling van zijn eigen wezen heeft hij de Pancha Boeddha's geschapen.
Hij toont zichzelf als een blauwe vlam, die uit een lotus komt.
De Adiboeddha is de essentie van de Boeddhistische Dharma.

Agni
Agni is de Hindu god van het vuur en zou een zoon zijn van de hemelgod Dyaus. Volgens een andere legende wordt hij dagelijks herboren en eet hij dan direct zijn ouders op, waardoor hij eeuwig jong blijft. Hij brengt de vuuroffers van de mensen naar de goden en is daardoor een bemiddelaar tussen de aarde en de hemel. Hij wordt vaak afgebeeld met een lange rosse baard en omhuld door vlammen. Zijn attributen zijn een vlammenzwaard, een waterkruik en een drietand. Zijn vervoermiddel is een ram.
Hij wordt ook gezien als de bewaker van de heiligheid van het huwelijk. Tijdens het vuur-ritueel van Agni zweren de partners elkaar trouw en de cirkel van vuur symboliseert het verbond.

Ajima
Het begrip Ajima (moedergodin) staat voor een groep van godinnen, die voornamelijk vereerd wordt binnen de Newar bevolkingsgroep, onafhankelijk van het feit of ze Hindu of Boeddhist zijn.
De Ajima vertegenwoordigen de vrouwelijke voorouders van een Newar. 'Aji' betekent grootmoeder en 'Ma' betekent moeder.
In Nepal worden ook de Astha Matrika (8 matriarchen) beschouwd als Ajima's.

Akshobhya Boeddha
Akshobhya Boeddha is een van de Pancha Boeddha's en de tweede Dhyani Boeddha. Afgebeeld in een Stupa of Chaitya is zijn plaats in het Oosten.
Hij is blauw-zwart, zit in de Vajra paryanka asana en toont de Bhumisparsa mudra.
Zijn shakti is Locana.
Zijn vervoermiddel is de olifant en zijn attribuut de Vajra.

Aidha Asana
Deze asana is de krijgshouding vsn woeste goden,waarbij het rechterbeen gestrekt is en het linker gebogen

Amitabha Boeddha
Amitabha Boeddha is een van de Pancha Boeddha's en de oudste Dhyani Boeddha. Afgebeeld in een Stupa of Chaitya is zijn plaats in het Westen.
Hij is rood, zit in de Dhyana asana en toont de Samadhi, Yoga of Dhyana mudra.
Zijn shakti is Pandara.
Zijn vervoermiddel is de pauw en zijn attribuut de Lotus.
Hij heeft een heel bekende Bodhisattwa, namelijk Avalokiteshwara, meer bekend onder namen Manjushri en Machhendranath.

Deze Pancha Boeddha is wel de kern van het boeddhisme. Ook onze westerse Boeddha, Shakyamuni, Gautama Boeddha, als prins Siddharta geboren in Lumbini, is een vorm van deze Boeddha.

Amoghasiddhi Boeddha
Amoghasiddhi Boeddha is een van de Pancha Boeddha's en de vijfde Dhyani Boeddha. Afgebeeld in een Stupa of Chaitya is zijn plaats in het Noorden.
Hij is groen, zit in de stanaard Dhyana asana en toont de Abhaya mudra.
Zijn shakti is Tara.
Zijn vervoermiddel is Garuda en zijn attribuut is de dubbele Vajra.

Ananta

Ardhanarishwara

Arhat
Een Arhat is een boeddhistische heilige, die niet de geloften van een Boeddha heeft afgelegd en die nirvana heeft bereikt. Wanneer hij sterft hoeft hij niet meer herboren te worden. [zie "Buddha and Arhat statues" bij het Trangu Tashi Yangtse klooster bij Namobuddha]

Ashoka
Ashoka is een Indiase keizer die heerste in de 3-de eeuw BC. In de tweede helft van zijn leven werd hij vreedzaam en een beschermer van het boeddhisme. Hij liet verscheidene pilaren met inscripties plaatsen, waarvan er nu nog 10 over zijn. In Nepal is dat in Lumbini. Verder zijn er de Ashoka stupa's, bijvoorbeeld in Patan, die aan hem herinnneren.
Letterlijk betekent het woord ashoka 'Afwezigheid van berouw'. Die naam werd ook gegeven aan de vijgeboom (Pipal), in de Lumbini Tuin, die Mayadevi beschermde toen zij daar beviel van Prins Siddharta, de latere Gautama Boeddha.

Avalokiteshvara
Avalokiteshvara is een van de meest populaire godheden van het Boeddhisme. De naam betekent letterlijk 'Heer, die ons met mededogen beziet'. Hij is de Bodhisattwa van het uiterste, volkomen onbaatzuchtige mededogen. Hij wordt in Nepal ook Karunamaya, Lokanatha en Padmapani genoemd. Hij is echter beter bekend onder zijn tibetaanse naam Chenrezig.
Men omschrijft hem ook wel als een volledig verlichte Boeddha die verschijningsvormen stuurt om wezens, die een bewustzijn hebben te helpen. Die verschijningsvormen zijn dan bijvoorbeeld Bodhisattwas als Manjushree, Tara of de Dalai Lama. De Dalai Lamas worden gezien als reïncarnaties van Chenrezig/Avalokiteshvara.

Avatara
Avataras zijn incarnaties van een god. Een god neemt een menselijke vorm aan om de mensheid te redden.