De verklarende woordenlijst, glossary in het Engels, opent in een nieuw browservenster. Daardoor kunt U, na bladeren in dit boekwerk, zonder omwegen terug gaan naar de tekst die aanleiding gaf tot het gebruik van deze lijst.
Deze lijst is een onderdeel van de webpagina van Stichting Milijuli.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rama
Rama of Ram is de 7-de incarnatie van Vishnu.
De vrouwelijke wederhelft is Sita.

Ratnapani
Ratnapani is de leerling van Pancha Buddha Ratna Sambhava. In zijn rechterhand heeft hij een edelsteen en in zijn linkerhand heeft hij een lotus, waarop de maan ligt.
Hij is groen.

Ratnasambhava Buddha
Ratnasambhava Buddha is een van de Pancha Buddha en de derde Dhyani Buddha. Afgebeeld in een Stupa of Chaitya is zijn plaats in het Zuiden.
Hij is geel, zit in de standaard Dhyana asana en toont de Varada mudra.
Zijn shakti is Mamaki, die ook Mamki wordt genoemd.
Zijn Bodhisatwa is Ratnapani.
Zijn vervoermiddel is het paard en zijn attribuut een edelsteen of juweel.

Rijst, geslagen
Zie Geslagen rijst; de Engelse termen zijn 'beaten rice' en 'flattened rice'.

Rkan Dun
Een trompet, gesneden uit een menselijk dijbeen.

Rolmo
Een cimbaal met een uitstulping in het midden. Wordt (meestal?) in een vertikale beweging geslagen.
De cimbaal zonder uitstulping in het midden is een Sylnyen.Deze laatste wordt (meestal?) in een horizontale beweging geslagen.