Duble Milijuli Group

Voor het kiezen en uitvoeren van de projecten werken we samen met de lokale bevolking, welke is vertegenwoordigd in de Duble Milijuli Group, kortweg DMG genoemd.
Binnen DMG, zijn er gekozen bestuursleden en een voorzitter.

Wij willen niet alleen geld geven, maar ook meedenken en de zelfwerkzaamheid zelfredzaamheid van de bevolking bevorderen. Belangrijk voor ons zijn de DMG-projectvoorstellen.

overleg DMG

Projectvoorstellen van de Duble Milijuli Group

Het ontwikkelingsplan van DMG voor de Jana Jyoti school in Duble heeft de volgende aandachtspunten:

  1. Uitbreiding van de school met twee kleuterklassen. Dit is al gerealiseerd.
  2. Aankoop van meer leermiddelen: leerboeken, schriften, pennen, potloden, etc. Hier hebben we op ad-hoc basis aan meegewerkt en verdient continu  aandacht.
  3. Aankoop van muziekinstrumenten, zoals verschillende soorten trommels en fluiten. Dus meer aandacht voor culturele vorming. Kosten: ca. 50 Euro. Is op het lijstje met ad-hoc projekten gezet.
  1. Bij de aankoop van sportartikelen ook aandacht voor de denksporten, zoals schaken. Voetbal en schaakspel(len) zijn als mogelijk presentje genoteerd.
  2. Verbetering van de klaslokalen met houten vloeren, deuren en raamkozijnen met vensterglas, zodat het in de winter minder koud is. De geraamde kosten zijn ca. 850 Euro. Dit is al gerealiseerd.
  3. Aanstellen van een deeltijd-secretaris en vergoeding van secretariaatskosten, inclusief reis- en verblijfskosten voor de secretaris, om een enkele keer naar Duble te gaan om zaken te bespreken of te controleren. We gaan ook met DMG overleggen hoe we het best kunnen anticiperen op de plannen, die de nieuwe regering heeft met het onderwijs.

Andere projectvoorstellen waren:

  1. Een waterkrachtcentrale om de school, Gompa en ongeveer 70 gezinnen uit Duble en omgeving, te voorzien van stroom. Dit is in 2014 gerealiseerd.
  1. Een extra graanmolen in Phalate Khola, waar de bevolking van Duble en omgeving, gebruik van kan maken. Dit is in 2015 gerealiseerd.

overleg DMG (2)

We zijn blij dat de bestuursleden van DMG zich veel inspanningen getroosten om hun dorpsgenoten te helpen, maar zij zelf hebben het ook niet breed en ze moeten ook een gezin onderhouden. Ze werken in de trekkingbusiness en zijn daardoor lange periodes van huis en niet in Kathmandu waar ze kunnen mailen. Daardoor verloopt de communicatie en het verstrekken van een rapportage, soms nogal traag. Het is ons wel wat waard om daar verbetering in aan te brengen.

Dit is een mooi punt voor samenwerking van de Nederlandse organisaties, die in hetzelfde gebied ook hulp bieden. In 2009 zijn we begonnen een bijdrage te geven.

Vanaf de eerste aardbevingen in april 2015 kwamen er veel verzoeken binnen voor hulp, naar aanleiding van de diverse aardbevingen.

Daarom zijn we in 2015 gestart om samen met andere Nederlandse stichtingen,  te kijken hoe we deze hulp het beste kunnen bieden.

Alles hierover kunt u terug lezen onder het item aardbeving.