Doel van Milijuli

Onze stichting bestaat om hulp te kunnen geven of initiatieven van anderen te ondersteunen met het doel daarmee het toekomstperspectief van de inwoners van het Nepalese dorp Duble en omgeving te verbeteren.

We richten ons primair op scholing voor de kinderen, maar we sluiten niet uit dat als de gelegenheid zich in de toekomst voordoet andere activiteiten te ondersteunen, die met de scholing verband houden.

Artikel 2 van de oprichtingsakte geeft de doelstelling weer en luidt:

1. De stichting heeft ten doel:

a. Het verbeteren van het toekomstperspectief van de mensen in Duble en omgeving (Nepal) onder meer door middel van het bijdragen in de kosten van de opleiding van hun kinderen;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door enkele kinderen de mogelijkheid te bieden om in Kathmandu een betere school dan de dorpsschool te bezoeken en de dorpsschool te ondersteunen, in overleg met vertegenwoordigers van de plaatselijke bevolking, onder meer de stichting “Dublelee Milijuli Group Okhaldhunga”.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.