Vanaf 1 januari 2014 moeten wij als ANBI op deze internetsite de volgende gegevens publiceren: Stichting Milijuli. Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) fiscaal nummer is 8178.64.611

Ons post- en bezoekadres is: In de Pas 3, 5988KA te Helden.

U kunt ons uittreksel_handelsregister (kvK nummer 14094379) inzien en het notariele afschrift oprichtingsakte waarin een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI staan benoemd.

Onze bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor het werk dat zij doen.

Onze (jaar-)verslagen met financiele verantwoording:

Oprichtings Akte 1

Oprichtings Akte 2

Kamer van Koophandel

Verantwoording 2012

Verantwoording 2013

Verantwoording 2014

Verantwoording 2015

Verantwoording 2016

Verantwoording 2017

Verantwoording 2018

Verantwoording 2019

Verantwoording 2020

Verantwoording 2021

Verantwoording 2022

Verantwoording 2023

Werkplan 2016

Werkplan 2017

Werkplan 2022

Werkplan 2023

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting Milijuli voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en heeft een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten. U kunt de beschikking inzien op http://www.anbi.nl.