Hygiëne project

In december 2011 is het “Health Awereness” project gestart.

Dit is een voorlichtingsproject op het gebied van Gezondheid en Hygiëne.

De aanleiding voor dit project was, een artikel geschreven door Pradeep Tamang, waarin hij de slechte situatie van de gezondheidszorg in Duble beschreef en aangaf dat voorlichting een van de mogelijkheden was om verbetering te krijgen.

Voor projecten in de gezondheidszorg hebben wij de kennis en de capaciteit niet, maar de ondersteuning van een voorlichtingsproject valt precies binnen onze doelstelling.

Ons standpunt is: Het is al heel wat wanneer je ervoor kunt zorgen dat er de helft minder ziektegevallen zijn. Dat is te bereiken met meer kennis, een betere hygiëne en vaak al met het verstrekken van kleine hulpmiddelen zoals zeep of een tandenborstel.

Ieder jaar gaat er een vast bedrag via Kame Sherpa naar dit project. Hiervan worden medicijnen, tandenborstels, tandpasta, zeep ed. ingekocht.

Zo nodig worden er voorlichtingsdagen gehouden.

Deelnemers aan het voorlichtingsprogramma.
Deelnemers aan het voorlichtingsprogramma.

Het project

Toen wij te kennen gaven dat we geld beschikbaar hadden voor een dergelijk educatief project, gingen de mensen van de lokale stichting Dublele Milijuli Group (DMG) aan het werk. Het projectvoorstel is opgesteld door Pradeep Kumar Tamang en Kame Sherpa.

Men vond de deskundigen, die het projekt konden uitvoeren. Dat was Ms. Lhakpa Doma Sherpa van het Rural Community Health Service Center Nepal uit de buurgemeente Ragani en een team van het ziekenhuis in de stad Okhaldhunga (Public Health Unit Ragani), te weten Mr. Dilli Karki, de team coordinator, en twee van zijn medewerkers (Health Workers) Mr. Dipak Khatri en Miss Chandra Kumari Rai.

Ook de voorzitter en de penningmeester van het Rural Community Health Service Center, Mr. Ang Kaji Sherpa en Mr. Namgyal Sherpa, waren aanwezig.

Het landelijke gezondheidscentrum in VDC Ragani 9 is opgericht met financiële steun van Micro Projects Nepal in Nederland ( http://www.microprojectsnepal.org/).

Kernpunten

– Het programma omvat 3 dagen voorlichting die aansluit bij landelijke voorlichtingscampagnes,

– Uit elk huisgezin uit de streek is er een deelnemer, waarbij er voor gezorgd is dat de zogenaamde sleutelfiguren (natuurlijke leiders, lama’s, sjamanen, onderwijzers, vertegenwoordigers van enkele organisaties) aanwezig zullen zijn.

Dat brengt het aantal deelnemers op 152.

– ter gelegenheid van dit project geven we de gemeenschap twee draagbaren en elk van de deelnemers 2 strips Paracetamol en 2 pakjes ORS (voor het maken van een drankje te gebruiken bij diarree).

De onderwerpen die behandeld werden

– Hygiëne

– HIV/AIDS

– Typhus en longziekten

– Geweld tussen de geslachten

– Diarree

– Veilig moeder worden

– Parasiterende wormen

– Inentingen en gezinsplanning

– Tuberculose

– Medicijnen.

Het artikel van Pradeep Tamang over de gezondheidszorg in Duble (in het Engels), dat de aanleiding was voor het project kunt U lezen op de website van de stichting Nijmegen Sherpaland ( http://www.nijmegen-sherpaland.nl/en/youtube-channel/77-health-care.html).

Uit het eindverslag:

– men vond het heel goed dat er uit elk huishouden van de VDC-9 iemand kon deelnemen,

– ook heel geslaagd vond men dat het dagprogramma begonnen werd met een discussie over hetgeen de vorige dag verteld was.

– men waardeerde ook de relaxte sfeer tijdens deze drie dagen.