Op 25 april waren wij zelf getuige van de grote aardbeving met een kracht van 7,9 op de schaal van Richter, in Nepal. Deze beving was ten westen van Kathmandu. We hebben gezien en gevoeld hoeveel ellende dit met zich meebrengt. In heel Nepal was de paniek groot. Deze angst hebben we zelf meegemaakt. Er zijn duizenden doden, gewonden en daklozen. Nog steeds zijn er (zware) naschokken, soms met opnieuw desastreuse gevolgen. Het ontbreekt aan elektriciteit, water, voedsel en medicijnen. Internationale hulporganisaties zijn intussen begonnen aan het transporteren van professionals en hulpmaterialen naar Kathmandu.

Na de vele naschokken en een overnachting buiten op de luchthaven zijn we veilig naar huis kunnen gaan. Helaas hebben we de mensen in Nepal moeten achter laten, dit deed ons veel pijn.

Vandaag 12 mei 2015 werd het land opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Het epicentrum van de aardbeving van vandaag lag bij Namche Bazaar ten oosten van Kathmandu en dichtbij de Mount Everest.

Onze stichting richt zich vooral op het district Okhaldhunga, Duble. Duble ligt op ongeveer 75 km van Namche Bazaar. Bij de eerste aardbeving waren er een paar huizen beschadigd. De mensen hielpen elkaar waar het kon en het leven was na twee weken net weer op gang gekomen.  Nu is de schade enorm, de school en vele huizen zijn beschadigd en de mensen moeten verplicht of uit angst buiten slapen.

Maar ook wij als stichting kunnen en willen niet stilzitten. Via ons netwerk in Nepal kunnen wij gericht hulp verlenen, dankzij medewerkers ter plaatse. Maar hiervoor is geld nodig. Daarom willen wij u vragen om een bijdrage te storten op rekeningnummer IBAN: NL10 RBRB 0845 3272 08  ten name van stichting Milijuli, onder vermelding van “aardbeving”.

Onze stichting heeft geen overheadkosten zodat iedere euro ook daadwerkelijk besteed wordt aan (nood)hulp ter plaatse.

Namens de stichting en onze mensen in Nepal alvast hartelijk dank voor uw steun!

De situatie in de Nepalese berggemeenschap van Duble is, zoals al eerder gemeld, schrijnend. Ongeveer 43 gezinnen zijn dakloos en hebben geen beschikking over voldoende voedsel, medicijnen, dekens, kleding, zeep en andere persoonlijke benodigdheden. Al hebben ze een beetje rijst, dan kunnen ze niet koken omdat ze geen olie hebben.

Met uw donaties zijn we gestart met de actie ‘overleven na een aardbeving’

Wat we met uw gift kunnen doen:

  • Tenten
  • Rijst
  • Linzen
  • Zout
  • Kookolie
  • Medicijnen (pijnstillers, maagtabletten e.d.)
  • Persoonlijke hygiene (o.a. zeep, tandpasta)

Hiermee kunnen ze 1 maand vooruit. Dit neemt een aantal belangrijke zorgen weg om weer een start te maken met de wederopbouw van hun dorpen. Voor een aantal gezinnen worden ook tenten aangeschaft omdat ze geen materialen hebben om zelf een noodopvang te realiseren.

In het najaar, na de moesson,  gaan we beginnen aan de wederopbouw van het dorp Duble en omgeving.