Waterkracht Centrale Duble

In 2008 waren er al plannen voor een waterkrachtcentrale.  Maar met name tijdens de droge zomers zou volgens diverse berekeningen en metingen, niet de minimale 3 Kilowatt worden gehaald. Deze hoeveelheid was zeker nodig om alle woningen in Duble te kunnen voorzien van voldoende elektriciteit. Daarom bleef de focus op zonnepanelen voor alle woningen.

IMG_5631-Copy

Eind 2013 zouden 25 woningen worden voorzien van de nieuwste generatie zonnepanelen en na een offerte, werd hiervoor het geld overgeboekt. Kort daarop kwam een telefoontje van Kame Sherpa uit Duble. Er was een dorpsbijeenkomst geweest en men was unaniem voorstander van een waterkrachtcentrale. Er werd verzekerd dat het voldoende kans van slagen had. Er zouden 7 woningen worden voorzien van de geplande zonnepanelen en het overige geld wilde men gebruiken voor de waterkrachtcentrale. Na een spoedoverleg binnen het bestuur, werd besloten om hieraan mee te werken.

IMG_0832-Copy

In maart 2014 vertrokken Anita en Jan naar Duble en na een warm onthaal kregen ze te horen dat de waterkrachtcentrale officieel in gebruik kon worden genomen. De volgende dag was er een ceremonie waarbij nagenoeg alle bewoners uit de omgeving aanwezig waren.

Bij de lokale rivier stond een nieuw stenen gebouw. Daar werden gebedsvlaggen en een spandoek speciaal gemaakt voor deze opening, opgehangen. Het ceremoniële deel bestond uit een Lama die de installatie zegende met wierook en Tibetaanse gebeden, Als verrassing kwam er een groep van 3 uitgedoste Imanen, die de watergoden gunstig stemden door opzwepend te dansen en zingen.

IMG_0841-Copy

Na het doorknippen van een lintje, mochten in het gebouw van de waterkrachtcentrale, de kranen worden opengedraaid en begonnen de diverse meters op te lopen. Er werd aan het einde van het droge seizoen werd nu zelfs nog 5 Kw gehaald!

IMG_0866-Copy

Het stenen gebouw was ongeveer 4 x 6 meter en de waterkrachtcentrale bestond uit een metalen bak met daarin een schoepenrad, waar aan twee zijden water op werd gespoten vanuit ijzeren pijpen. Op de metalen bak zat de generator waarmee elektriciteit werd opgewekt, welke met stroomkabels naar de woning werd geleid. Elke aangesloten woning betaald jaarlijks een bijdrage om het onderhoud te kunnen betalen en een persoon die de waterkrachtcentrale elke dag opent en sluit.

IMG_0946-Copy

Uiteraard werd door het gezelschap de gehele waterleiding nagelopen, bestaande uit een kunststof buis die vanaf de ijzeren pijpen, bijna loodrecht tegen de bergwand omhoog liep. Op ongeveer 50 meter hoogte had men een 2,5 meter hoge bak gemetseld van ongeveer 3 x 6 meter, waarin water werd opgevangen afkomstig uit 3 pijpen. Via een rooster liep het water in de kunststof buis naar het gebouw. Tevens had men een overloop gemaakt door een buis die rechtop in deze bak stond en net iets onder de rand, het overtollig water via een 2ekunststof buis terugbracht naar de rivier. De 3 pijpen bleken elk op verschillende plekken en tientallen meters stroomopwaarts, water op te vangen.

Hierdoor had men zelfs in het droge seizoen nog ruim voldoende water. Er waren zelfs enkele woningen grenzend aan Duble, voorzien van stroom. De Jana Yoti school in Duble en de monestry werden ook nog aangesloten op het netwerk.

Het project waterkrachtcentrale kan als erg succesvol worden beschouwd.IMG_5605-Copy

In 2022 teisterde een zware storm het District Okhaldhunga en daarbij raakten de kunststof
leidingen van de waterkrachtcentrale in Duble ernstig beschadigd.
Door de bewoners die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet van deze centrale, werd vervolgens
besloten om deze kunststof leidingen te vervangen door betonnen goten.


Door de Stichting Milijuli werd een financiële bedrage verleend om voldoende cementzakken
vanuit Kathmandu ter plaatse te krijgen.

 
De afgelopen weken werden door diverse vrijwilligers tientallen meters betonnen goten gebouwd.
De waterkrachtcentrale heeft inmiddels weer voldoende watercapaciteit om de ongeveer 80
gezinnen, alsmede de Jana Jyoti school en de Monastery opnieuw van stroom te voorzien.