Activiteiten:

De belangrijkste activiteiten van onze stichting bestaan uit acties op lokaal niveau, die een directe en structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de toekomstige leefomstandigheden in een bepaalde bergstreek in Nepal. We doen dit op basis van de wensen van de lokale bevolking en met inachtneming van de lokale cultuur.

De mensen kunnen op veel verschillende manieren geholpen worden, maar als speerpunt van onze activiteiten geld het verzorgen van een goede scholing voor kinderen uit het dorp Duble en de naaste omgeving. Er zijn daar twee scholen, namelijk de Jana Jyoti Primary School in Duble, met 120 leerlingen (2013), en de Shree Demba Primary School in Bhitte, met 37 leerlingen.

Informatie over deze scholen op het platteland vindt u hier.

Algemene informatie over het onderwijs in Nepal vindt u hier.

Op deze site geven wij volledige openheid over onze besteding van het ontvangen geld. Diezelfde openheid verlangen wij van de lokale uitvoerders van onze projekten. Waar doenlijk krijgen wij afschriften van rekeningen en betalingsbewijzen. (We vragen bijvoorbeeld geen inzage in het huishoudboekje van het kosthuis, omdat de kostschool een prijslijst heeft). Ook geven we duidelijk aan dat we niet meewerken aan corruptie.

Wij zijn gelukkig niet de enigen, die de mensen uit Duble en omgeving proberen vooruit te helpen. Hier vindt U de organisaties, die in hetzelfde gebied activiteiten ontplooien. Het zijn allemaal Nederlandse organisaties.


Onze huidige projecten

1. We laten twee kinderen een goede (kost)school in Kathmandu bezoeken. Dat is de Himalaya International Model Higher Secondary School (HIMS).

2. We ondersteunen 22 kinderen, de minst bedeelden, in de aankoop van schoolbehoeften.
In 2009 bleek een van deze kinderen, Domini Sherpa, door een val, niet meer naar school te kunnen gaan. We hebben haar naar Kathmandu laten brengen en een medische behandeling bekostigd. (zie nieuwsbericht 20091227).

3. We geven een van de onderwijzers in Duble een toelage totdat het schoolbestuur hem een volwaardig salaris kan betalen. Dat was in 2009 mogelijk. We hebben de bestemming van dit geld toen gewijzigd in een bijdrage aan de secretariaatskosten van DMG.

4. Omdat we geen geld willen oppotten voeren we ook projecten uit, die niet alleen met onderwijs te maken hebben, maar die de leefomstandigheden verbeteren en tevens een directe invloed hebben op de leerprestaties. Zo hebben we onlangs 10 zonnepanelen van 5W, 15 zonnepanelen van 21W en 13 ijzeren kachels, met rookafvoer naar buiten, kunnen geven aan de ouders/verzorgers van schoolkinderen. (zie nieuwsbericht 20090216).
De mensen hopen op een vervolg. Dit vervolg komt er u in 2013. We gaan extra zonnepanelen geven.
Onder dezelfde noemer valt het sponsoren van een watermolen in Bhotechaur, een buurgemeente van Duble. (zie nieuwsbericht 20091227).

5. We geven, op ad-hoc basis, dus als kleine tussendoortjes, speelmogelijkheden en schoolbehoeften voor de hele school. Bij de speelmogelijkheden moet U denken aan een voetbal, volleybal, volleybalnetten en badmintonspellen. (voorbeelden)

Hierboven staan de activiteiten die wij voor lange tijd kunnen garanderen. We willen en kunnen onze Nepalezen echter op meer punten helpen, maar voor de grotere projecten hebben ook wij hulp nodig.
Hieronder wordt toegewerkt naar de presentatie van een verzameling projectvoorstellen, waarvan we de realisatie belangrijk vinden en waarvan we de realisatie, eventueel in samenwerking met andere organisaties, ook mogelijk achten.


Voor de school in Duble streven we naar een hoge kwaliteit. We willen dan ook bijscholingen van de leerkrachten vergoeden.
Verder streven we naar een uitbreiding, bij voorkeur met een opleiding in de landbouw en veeteelt.
Een dergelijke uitbreiding vinden we echter pas verantwoord, zodra het salaris van de extra leerkracht(en) voor minimaal vijf jaar gegarandeerd kan worden. Dat is nu nog niet het geval.

Enkele zeer recente projecten, met een beperkte looptijd, die we in 2010 voorgesteld hebben zijn:

1. een 'Health Awareness' project, in het Nederlands een voorlichtingsproject 'Gezondheid en Hygiëne' genoemd, dat in december 2011 uitgevoerd is en wat we in 2013 nogmaals willen gaan uitvoeren.

2. een voorlichtingsproject voor de boeren, dat in februari 2012 van start is gegaan. Het is de bedoeling dat daarover, in de loop van het jaar, verder gerapporteerd zal worden via onze Nieuwsrubriek.


Voor het kiezen en uitvoeren van de projecten werken we samen met vertegenwoordigers van de lokale bevolking, met name de Dubleli Milijuli Group.
Wij willen niet alleen geld geven, maar ook meedenken en de zelfwerkzaamheid bevorderen.
Belangrijk voor ons zijn de DMG-projectvoorstellen.
We vinden dat hieruit als eerste de verbetering van de toiletten bij de school aangepakt moet worden. Indien je de kinderen op school het belang van hygiene leert en ze die daar al niet in de praktijk kunnen brengen, hoe willen ze die dan thuis gaan toepassen?

Tijdens trekkings is er veel tijd om te praten. Met een beetje geluk tref je mensen, die in het Engels uitleg kunnen geven over hun cultuur en de problemen van hun dorpsgenoten kunnen verwoorden. Uit die gesprekken en de informatie van DMG hebben we onze projectvoorstellen geformuleerd.

Om de voornoemde verbeteringen in de scholing te kunnen realiseren zijn we afhankelijk van giften.
De bewoners van Duble en omgeving, rekenen op Uw bijdrage.

Wanneer U ons laat weten dat U een donatie stuurt, kunnen we de ontvangst bevestigen en U een bedankbrief sturen.