Nieuws in het kort
(De links verwijzen naar een paragraaf in het nieuwsbulletin
van de betreffende publicatiedatum)

Berichtdatum: 1 juli 2012.
Stationery 1. In maart hebben Jan en Anita een kort bezoek gebracht aan Nepal. Samen met Kame Sherpa en Pradeep Tamang stelden ze een lijst op van zaken, die de Jana Jyoti school in Duble goed zouden kunnen gebruiken. Die werden gekocht en begin juni heeft Kame ze meegenomen naar Duble en bij de school afgeleverd.
Verder kregen ze een CD mee met de originele foto's die bij de start van het landbouwproject werden gemaakt. Daardoor konden betere foto's op de website geplaatst worden.

2. Ik heb een Nederlandse vertaling van het artikel van Pradeep Tamang over de beschikbare gezondheidszorg in Duble gemaakt.

3. We ontvingen een tweede voortgangsrapportage voor het landbouwproject

4. We ontvingen het verzoek om een project voor de renovatie van het dak van de gompa in Duble te ondersteunen. Dit verzoek werd afgewezen omdat de stichting geen religieuze zaken ondersteunt. We hebben het wel doorgestuurd naar waar er hoogstwaarschijnlijk positief op zal worden gereageerd.

5. Ik ben begonnen met het toevoegen van mijn Nepal-foto's aan de website. Voorlopig alleen voor de Nederlandse taalversie. U kunt nu volgen hoe de verzameling langzaam groeit.

Berichtdatum: 15 maart 2012.
Het voorlichtingsproject voor de boeren is gestart. (meer in de projectdocumentatie)

Berichtdatum: 20 januari 2012.
Het voorlichtingsproject 'Gezondheid en hygiëne' is succesvol afgesloten. (meer in Nieuwsbulletin 14)

Berichtdatum: 23 november 2011.
Samen met Anita ben ik in oktober in Nepal geweest.
We hebben natuurlijk de lopende en voorgestelde projecten uitvoerig besproken:

1. Voor wat betreft de scholen in Duble en HIMS in Kathmandu gaat alles gewoon door. We kunnen de sponsoring garanderen voor zolang de kinderen naar school gaan. De sponsoring van Furi werd bij het begin van dit schooljaar gestaakt maar is nu weer hervat.
Meer over de schoolsponsoring in Nieuwsbulletin 13

2. Eind 2010 stond vast dat we een paar duizend Euro beschikbaar zouden hebben voor in 2011 extra uit te voeren projecten. We hebben de mensen uit Duble gevraagd voorstellen te doen en zelf stelden we voor om, indien de school geen bijzondere wensen had, de mogelijke uitvoering van twee educatieve projecten te onderzoeken, namelijk, voor een zo groot mogelijke groep mensen uit Duble, voorlichting over gezondheid en hygiëne en voorlichting voor de boeren over de mogelijkheden om ander/beter zaaigoed te gebruiken en andere/verbeterde teeltmethoden toe te passen.
De bewoners van Duble kwamen met de volgende voorstellen:
- verbetering/modernisering van de watermolen in Duble,
- electriciteit d.m.v. een pico waterkrachtcentrale of d.m.v. zonnecellen,
- een PC met multifunctionele printer ter ondersteuning van de lessen op de school in Duble.

De watermolen in Duble is al gemoderniseerd en werkt zoals verwacht werd.

Het voorlichtingsproject Gezondheid en Hygiëne wordt begin december uitgevoerd.
Het project sluit aan bij nationale programma's op dit gebied.
Meer over de extra projecten voor 2011 (Nieuwsbulletin 13)

Berichtdatum: 31 maart 2011
1. Jan en Anita waren in maart op vakantie in Nepal en ze waren in de gelegenheid om snel even naar Duble te gaan.
meer in Nieuwsbulletin 12

Berichtdatum: 4 augustus 2010
1. De behandeling van Domini Sherpa is afgesloten. Ze is weer thuis.
meer ....

2. De watermolen in Bhotechaur is in gebruik genomen.
meer ....

3. De schooltassen, die gekocht werden van de donatie van de schoolkinderen van de Kombischool De Pas in Helden, zijn uitgereikt.
Met een foto van de uitreiking sluiten we de actie af.

4. Een cultuuromslag in Duble?
Kame Sherpa heeft in Kathmandu een cursus gevolgd voor het bouwen van kleikachels/kleiovens. Hij heeft in Duble en Bhotechaur, samen met de bewoners al 5 kleikachels gebouwd.
meer in Nieuwsbulletin 11

Berichtdatum: 20 juni 2010
1. Besteding van de donatie van de schoolkinderen van de Kombischool De Pas in Helden.
In overleg met de onderwijzers van de Jana Jyoti school zijn er 92 grote en 44 kleinere schooltassen gekocht.
Doordat er thans minder dan 136 leerlingen zijn, kunnen ook de nieuwe leerlingen, van volgend schooljaar, een tas krijgen.
meer in Nieuwsbulletin 10

2. Het aantal kinderen, dat we op de Jana Jyoti school sponsoren, is van 18 naar 19 gegaan. Er is een kind uit de Dalit kaste bij gekomen.
meer in Nieuwsbulletin 10

Berichtdatum: 6 juni 2010
De websitedonatie via iDEAL is niet meer mogelijk.
De kosten daarvoor zijn voor ons te hoog geworden.
meer in Nieuwsbulletin 9

Met Domini Sherpa gaat het nog altijd goed. Ze nadert het einde van haar behandeling.
Ze is nu in de laatste fase van haar behandeling, de revalidatie. De wonden moeten genezen en ze moet leren lopen zonder krukken.
Alles over Domini Sherpa.

Berichtdatum: 27 december 2009
1. Bezoek aan Duble
Ik ben een paar dagen in Duble geweest en heb daar gekeken hoe de zonnepanelen en kachels, die we in het begin van het jaar gegeven hadden, gebruikt worden en of ze voldoen.
Daarnaast lieten de mensen me vol trots het Pakhe drinkwaterproject zien dat ze met financiële steun van Stichting Nijmegen Sherpaland onlangs hadden gerealiseerd.
Meer over het bezoek aan Duble in Nieuwsbulletin 8.

2. Schenking aan de school
Ter gelegenheid van mijn bezoek hebben we de school een nieuwe volleybal en een elektronisch keyboard (Casio CTK-230) gegeven. De leraren noemden dat een piano.
Het apparaat werkt op 9 Volt uit een nettransformator of uit 6 alkalibatterijen van 1,5 Volt. De school heeft geen elektriciteit en regelmatig alkalibatterijen kopen is voor hen bezwaarlijk. Daarom hebben we er nog een 5 Watt zonnepaneel, 12 Volt loodaccu, laadregelaar en een spanningsomvormer van 12 naar 9 Volt bij gedaan.
Foto in Nieuwsbulletin 8.

3. Domini Sherpa naar het orthopedisch ziekenhuis in Kathmandu
Domini Sherpa is een van de kinderen, die we op de Jana Jyoti school in Duble sponsoren. We hebben haar naar Kathmandu gehaald om in het orthopedisch ziekenhuis te laten onderzoeken wat er met haar been aan de hand is. Het bleek dat het erg ongunstig zou zijn om de behandeling uit te stellen. Daarom hebben we besloten om deze direct te starten zonder te wachten op budgetten etc. Wij betalen nu haar behandeling en verblijf in Kathmandu en we hopen maar dat onze financiële reserves dat kunnen verdragen.
Giften zijn dus welkom.
Meer in Nieuwsbulletin 8.

4. Watermolen in Bhotechaur
Ik heb op deze website wel eens geschreven: "Wanneer U in de gelegenheid bent om de mensen te steunen bij de bouw van een watermolen, dan moet U dat zeker doen, want daarmee bespaart U de vrouwen lange tochten naar een molen, die ze kunnen gebruiken of enorm veel werk met de 'jnato', een handgraanmolen".
Die gelegenheid kreeg ik zelf in Bhotechaur, een buurgemeente van Duble.
Meer over de watermolen in Bhotechaur in Nieuwsbulletin 8.

5. Kinderen uit Helden helpen
Samen met Anita en Jan ben ik in Helden op de Kombischool 'de Pas' geweest om de kinderen uit te leggen wat de stichting doet voor kinderen in Nepal.
Wat daarover later in hun schoolkrant, Kibbeljas-Info, komt vindt U in de uitgave van 14 januari.
Meer in Nieuwsbulletin 8

Berichtdatum: 15 juni 2009
We ontvingen het overlijdensbericht van twee bekenden. Het betrof Mathbir Tamang en Ngima Dawa Sherpa.

Vanaf het begin van dit schooljaar sponsoren we Yangyi Sherpa. Ze is begonnen in de eerste kleuterklas, L.K.G., van de Himalaya International Model Higher Secondary School (HIMS).
Ze kan samen gaan met haar grote zus Doma, die met goede cijfers is overgegaan naar klas 4.

Furi Sherpa is, met ingang van dit schooljaar, overgestapt van HIMS naar de Kumari English Boarding Higher Secondary School (KEBS). Deze school ligt in Boudha.

De onderwijzer, Janga Tamang, heeft met ingang van dit jaar een volledig salaris gekregen. Hij heeft onze aanvulling dus niet meer nodig en die is dan ook gestopt.

We zijn begonnen met het ondersteunen van het secretariaat van de Dublelee Milijuli Samuha (DMG). We geven 150 Euro per jaar.
(meer in Nieuwsbulletin 7)

Berichtdatum: 16 februari 2009
Pradeep Tamang, degene die in de Dubleli Milijuli Groep de e-mails schrijft, meldt dat alle zonnepanelen en kachels geplaatst zijn.
(meer in Nieuwsbulletin 6)

Berichtdatum: 31 December 2008
Op 1-1-2009 wordt de Postbank geïntegreerd in ING. Onze bankrekening krijgt daardoor een nieuwe IBAN en een nieuwe BIC.
IBAN: NL30INGB0003269253.
BIC: INGBNL2A.

Mathbir Tamang heeft wel erg veel pech ...

Ik had graag wat meer met Furi gepraat, we moeten namelijk onder ogen zien dat hij het niet kan bolwerken op HIMS ...

Tijdens de trektocht in Helambu heb ik natuurlijk uitgekeken naar de gebruikte zonnepanelen ...

Verder viel me een elektriciteitsnetwerk op, waarbij voor het hoofdnet ABC-kabel was gebruikt ...

Wat me ook opviel was dat er overal ijzeren kachels met kachelpijpen gebruikt werden ...

Terug in Kathmandu hebben we een dag besteed aan het bezoeken van twee solar-bedrijven ...
(meer in Nieuwsbulletin 5)

Berichtdatum: 25 Oktober 2008
Ik had me verdiept in de techniek van de LED lampen en was tot de conclusie gekomen dat die, goedkoop te maken zouden zijn en voldoende licht zouden kunnen geven op voorwaarde dat ze hun energie zouden krijgen uit enkele NiMH oplaadbare batterijen ...

Hun reaktie was verrassend. Ze kwamen op de proppen met de solar tuki, die te koop was voor Rs 3.500,- ...
(meer in Nieuwsbulletin 4)

Berichtdatum: 24 September 2008
De vertegenwoordigers van Dublelee Milijuli Samuha hebben hun huiswerk gemaakt. Ze hebben een offerte van een Nepalese firma voor een solar kit met een 21 Watt paneel, waarop 3 TL buizen van 10 Watt enkele uren per dag kunnen branden ...
(meer in Nieuwsbulletin 3)

Berichtdatum: 14 Augustus, 2008
Het rapport over de mogelijkheden om in Duble een pico-electriciteitscentrale op waterkracht te bouwen is door de gemeenschap in Duble besproken ...
(meer in Nieuwsbulletin 2)

Berichtdatum: April, 2008
Donatie van Stichting Milijuli aan de Jana Jyoti school in Duble ...

De Jana Jyoti Primary School in Duble heeft thans 131 leerlingen ...

We besloten om, vanuit Kathmandu, ook nog schoolbenodigdheden mee te nemen, onder andere voor elk kind een schrift, potlood, gum en puntenslijper ...

Dorpjes als Duble zullen in de voorzienbare toekomst niet aangesloten worden op een electriciteitsnetwerk. Daarom wilde ik nagaan wat de mogelijkheden waren om in Duble een pico-electriciteitscentrale op waterkracht te bouwen ...

Tijdens ons verblijf trouwde de dochter, Sumdja (d.i. 'derde dochter'), van Nang Sere Sherpa, voorzitter van Dublelee Milijuli Samuha ...
(meer in Nieuwsbulletin 1)

Voetnoot image