Hier staan persoonlijke bijdragen aan de website van Stichting Milijuli.

[Dit hoofdstuk wordt door Ton van der Kop onderhouden].


Ik heb nu al zoveel klaar liggen, dat het bruikbaar is en het jammer zou zijn om dat gedeelte niet alvast te publiceren. Ik werk alles per (sub)gebied af en ben nu actief in het gebied dat ik Kathmandu-stad heb genoemd.

Er komt hier nog een kaart van Nepal, met links.

Op het ogenblik is er echter slechts 1 link nodig.

Dat is die naar de Kathmandu-vallei. Zodra bijvoorbeeld Lumbini aan de beurt is komt hier de kaart van Nepal.


Doordat alles nog in opbouw is zijn er natuurlijk een reeks onhebbelijkheden. De voornaamste regel is dat alleen datgene klaar is wat in de tekstlinks bij de kaarten en plattegronden te bereiken is. In de kaarten zijn er ook links, maar die brengen U naar een lege of niet bestaande pagina of een volgende kaart en deze kaart is dan nog een werkversie. Er staan meestal nog teveel en voor U onduidelijke gegevens op.
U kunt hier foto's zien, die ik in Nepal heb gemaakt. Ik geef aan waar een foto gemaakt is en daarnaast geef ik de achtergrondinformatie die ik in mijn eigen fotoverzameling toegankelijk wilde hebben.

Over het algemeen fotografeer ik alleen zaken, die ik interessant vind. Dat kunnen ook plaatsen zijn waar ik iets beleef dat ik in mijn herinnering wil bewaren. Ik probeer correct weer te geven wat ik zie, waarbij het verhaal belangrijker is dan de vormgeving.
U moet er dus rekening mee houden dat de keuze van de bezienswaardigheden en de gegeven achtergrondinformatie persoonlijk gekleurd zijn. U kijkt dus gewoon in mijn persoonlijke belevingswereld. Ga er bij het gebruik van uit dat ik dit maak uit hobby en het voor mezelf ook heel bruikbaar is.

De ingang tot de verzameling is hier de plaats waar de opname gemaakt is.

Door alles ook op het web te zetten hoop ik Uw interesse te wekken voor het land Nepal en voor het werk dat Stichting Milijuli daar doet. Hopelijk vindt U het werk van Stichting Milijuli even belangrijk als ik en wilt U het met een aantal Euro steunen.
Het zal U niet ontgaan zijn dat ik een van de oprichters van Stichting Milijuli ben.