Doelstelling

Artikel 2 van de oprichtingsakte geeft de doelstelling weer en luidt:

1. De stichting heeft ten doel:

a. Het verbeteren van het toekomstperspectief van de mensen in Duble en omgeving (Nepal) ondermeer door middel van het bijdragen in de kosten van de opleiding van hun kinderen;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door enkele kinderen de mogelijkheid te bieden om in Kathmandu een betere school dan de dorpsschool te bezoeken en de dorpsschool te ondersteunen, in overleg met vertegenwoordigers van de plaatselijke bevolking, onder meer de stichting "Dublelee Milijuli Group Okhaldhunga".

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Met deze doelstelling kunnen we hulp geven of initiatieven van anderen ondersteunen, indien daarmee het toekomstperspektief van de inwoners van Duble en omgeving verbeterd wordt.

We richten ons echter op de scholing van de kinderen, maar we sluiten niet uit om, wanneer de gelegenheid zich in de toekomst voordoet, andere aktiviteiten te ondersteunen, die met de scholing verband houden.