Waarom scholing?

We zijn ervan overtuigd dat scholing echt de enige weg is om mensen een mogelijkheid te bieden om voor zichzelf en hun omgeving een betere toekomst op te bouwen. Daarvoor heb je mensen nodig die de lokale situatie begrijpen en de kansen die zich voordoen kunnen grijpen.

Bovendien is met scholing, voor relatief weinig geld, heel veel te bereiken.

Waarom kinderen?

De scholing van ouderen is slechts heel beperkt mogelijk. Ze zijn lang in de weer om voor hun gezin de dagelijkse kost te verdienen. Veelal zelf laaggeschoold zien ze het nut niet van scholing voor zichzelf en hechten ze aan hun vrije tijd. Maar ook zij weten dat de toekomst aan de kinderen is. Door ze te laten zien dat wij de scholing van hun kinderen zo belangrijk vinden dat we er wat geld voor overhebben, kunnen we ze stimuleren om de kinderen naar school te blijven laten gaan.

Waarom mensen uit Duble en omgeving?

Dat is zuiver toeval. Tijdens onze trekkings hebben we kennisgemaakt met mensen uit deze omgeving. De aanleiding voor mijn persoonlijke inzet is het feit dat ik tijdens mijn eerste trektocht, in 1997, te maken krijg met hoogteziekte. Kame Sherpa, een drager die een beetje engels spreekt, helpt mij naar beneden. Vervolgens trekken we samen nog een week door de bergen. We blijven kontakt houden en bij volgende bezoeken aan Nepal laat hij me kennismaken met zijn dorpsgenoten. Meer hierover bij de beschrijving van mijn tochten en ervaringen in de aan deze site toegevoegde pagina's.

Waarom een stichting?

Geld geven aan een reeds bestaande hulporganisatie is eenvoudiger, maar met een eigen stichting kun je je doelgroep veel beter bereiken. Het geeft je ook meer zekerheid dat het geld, ook op langere termijn, besteed wordt zoals je dat voor ogen stond.
Wanneer je de mensen kent die je helpt merk je dat je die mensen hoop geeft en raak je betrokken, zodat je wel meer wil doen. Door samen te werken in een vereniging of stichting kun je meer doen dan wanneer je alleen werkt.
Daarbij komt dat een stichting bij de belastingdienst een ANBI-rangschikking, de erkenning als een algemeen nut beogende instelling, kan krijgen, waardoor de overheid door middel van belastingfaciliteiten gaat meehelpen.
Tegenover de kinderen, die we in Kathmandu naar school laten gaan, zijn we een verplichting aangegaan voor een periode die waarschijnlijk langer is dan de eigen levenstermijn. Ze hebben er recht op dat alles zo goed mogelijk geregeld wordt.
Je kunt alles op verschillende manieren regelen, maar de oprichting van een stichting leek ons de meest geschikte.

Waarom een webpagina?

1. We willen laten zien dat het niet moeilijk is om effektief te helpen.

2. Wellicht vinden we medestanders, die er ook wat voor over hebben om mensen in Nepal te helpen.

In Nepal leven de meeste mensen onder de armoedegrens. Het gemiddelde jaarinkomen ligt tussen de 250 en 300 Euro. De opstand van de maoïsten was dan ook een direct gevolg van die armoede.

Wij willen de mensen binnen ons blikveld helpen en waarom zouden we ons dan niet een beetje moeite getroosten om medestanders te vinden.

3. Sinds mijn eerste trekking in Nepal in 1997, heb ik het land minstens een keer per jaar bezocht voor periodes van 5 en meer weken. Tijdens deze bezoeken heb ik duizenden foto's en vele uren video gemaakt.

In 2000 begon ik met digitale video en in 2003 ben ik overgeschakeld van dia's op digitale foto's. Dit material heb ik zelf nooit gepubliceerd. De laatste jaargangen heb ik echter wel aan het Nepalese trekkingburo Multiadventure in Kathmandu ter beschikking gesteld. Zij mogen er vrij gebruik van maken voor hun publicaties.

Ik ga nu een selektie op het web plaatsen om deze site aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Ik hoop natuurlijk dat ze zodanig geïnteresseerd raken in de mensen in Nepal, dat ze het werk van onze stichting gaan ondersteunen.

Het besluit om online video's op deze website te plaatsen is nog niet genomen. De aanvaarding van de standaard HTML5 heeft dat punt wat dichterbij gebracht, want ik streef ernaar dat de site ook zonder internetverbinding te gebruiken is. Publicatie via YouTube heeft aantrekkelijke kanten, maar waarschijnlijk geeft het mij meer voldoening om enkele DVD's te gaan aanbieden. Misschien wordt het een mengvorm, want YouTube is ook een belangrijk reclamemedium. Van belang voor de voortgang is dat deze webpagina voor mij ook een hobbyproject is geworden, waarbij ik zoveel mogelijk wil leren.

Waarom een meertalige site?

De Engelse versie van deze site is niet alleen gericht op de mensen in Engels sprekende landen, maar ook op de Nepalezen. (Een extra reden is dat niemand van ons de Nepalese taal machtig is, niet in spraak en zeker niet in schrift).
Toerisme is een hoofdbron van inkomsten in het land en daardoor is de kennis van vreemde talen, vooral Engels, een voorwaarde geworden zowel voor succes in verdere scholing als voor succes in de handel. Het aantal mensen dat Engels spreekt en ook kan lezen stijgt snel. De kinderen, die we sponsoren om een school in Kathmandu te volgen, zullen binnenkort bij die categorie horen.
We vinden het plezierig dat ze deze site kunnen controleren en in staat zullen zijn om aan de bel te trekken wanneer we foutieve informatie geven.
Dat geldt trouwens ook voor niet-Nepalezen. We stellen het op prijs om geattendeerd te worden op eventuele onjuistheden.

In Nepal worden steeds meer de draadloze telefoons op basis van CDMA communicatietechnogie gebruikt. Met behulp van deze techniek kunnen de landelijke regio's sneller aangesloten worden op het telefoonnet. De CDMA-telefoons hebben al een aansluiting voor een PC. Een internetaansluiting, die alleen in de daluren gebruikt wordt, is niet duur. Bovendien zijn er in de steden veel cybershops.

De motivatie om een Duitse versie te maken is het feit dat we daarmee misschien nog wat reklame kunnen maken voor ons favoriete trekkingburo MultiAdventure dat zich sterk richt op de duitse markt door samen te werken met Diamir Erlebnisreisen.